Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Puolaa opiskelemaan

Korkeakoulutasoista ja tutkintoon johtavaa puolan kielen opetusta annetaan Suomessa nykyisin vain Helsingin yliopistossa.

Yliopisto-opetuksen lisäksi puolaa voi opiskella monissa kansalais- ja työväenopistoissa. Opetusta oli myös Lahdessa, mutta kurssit ovat sittemmin kaatuneet säästötoimiin ja opiskelijaryhmien pienuuteen.

Lahdessa toimii puolankielinen pikkulastenkoulu Skolka Polonijna. Puolalaisten tai suomalais-puolalaisten perheitten kouluikäiset lapset saavat kotikielenopetusta.

Puolan kielen itseopiskelu on mahdollista muun muassa Ylen nettisivuilla.